Blog de arhitectura cu si despre proiecte de casa deosebite

14 iulie 2009

Autorizatia de construire

Demersurile legale pentru obtinerea autorizatiei de construire

Dupa obtinerea certificatului de urbanism si a tuturor avizelor mentionate in acesta, se poate trece la solicitarea obtinerii autorizatiei de construire, care este eliberata tot de catre primaria pe raza careia intentionati sa executati constructia. Autorizatia de construire, semnata de primarul, secretarul si arhitectul sef al primariei, este documentul prin care autoritatile publice locale avizeaza solutia constructiva propusa de petent, avand la baza certificatul de urbanism, si ii permite acestuia, din punct de vedere legal, sa inceapa lucrarile.

Actele necesare obtinerii autorizatiei de construire, care se ataseaza cererii de eliberare a acesteia si chitantei de achitare a taxei de autorizare, sunt:
- certificatul de urbanism, impreuna cu toate avizele prevazute de acesta;
- actele de proprietate asupra terenului, planurile cadastrale si, daca e cazul, actele notariale;
- planul de situatie privind amplasamentul constructiei;
- memoriul tehnic (de arhitectura, rezistenta si instalatii);
- referatele verificatorilor de specialitate si ale expertilor tehnici;
- proiectul de autorizare (proiect PAC), continand planurile fundatiei, de arhitectura pe fiecare nivel si de invelitoare, sectiunea caracteristica si planurile fatadelor (proiectantii de case cunosc toate elementele proiectului de autorizare).

Durata de eliberare a autorizatiei de construire este similara cu cea pentru certificatul de urbanism. in general, taxa de autorizare se ridica la valoarea de 0,5 % din valoarea investitiei autorizate. Nu ajuta la nimic declararea unei valori mai mici a investitiei, intrucat taxa de autorizare se stabileste de catre primarie conform prevederilor legale privind impozitele si taxele locale.
Demarand din timp demersurile pentru obtinerea autorizatiei de construire si urmand pasii descrisi mai sus, veti rezolva aceasta problema cu minim de efort financiar si fara stres, urmand sa incepeti, in conditii legale, realizarea casei mult visate.